OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Treningy

Tréningy atletickej škôlky: Atleťáčik Seňa

Krúžok Vedúci krúžku Určené Deň tréningov Čas tréningov Počet detí
Pohybový krúžok Mgr. Gabriela Škovranová 1. stupeň Pondelok 11,30 - 13,30 16
Pohybový krúžok Mgr. Mária Grančaiová 2. stupeň Pondelok 13,30 - 15,30 14
Pohybové hry Mgr. Stanislava Malicová 1. stupeň Utorok 12,30 - 14,30 16
Bežecký krúžok Jozef Hudák a Bartolomej Ficzere 1. stupeň Štvrtok 13,30 - 14,30 12
Bežecký krúžok Jozef Hudák a Bartolomej Ficzere 2. stupeň Štvrtok 14,30 - 15,30 8
           

 

 

 

aktualizované: 27.09.2020 12:38:30